Innowacje i eksperymenty w zakresie programowania

Moduł I: Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów bez wykorzystania· komputera i innych urządzeń cyfrowych

Moduł II: Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem· komputera i innych urządzeń cyfrowych

Moduł III: Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami· komputerowymi